Tietosuojaseloste

Tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjän nimi
Okkolan lomamökit (Y-Tunnus: 1232342-1)

Osoite
Ylössaarentie 35
52200 Puumala
e-mail: paula@okkola.fi

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
Paula Okkola
Ylössaarentie 35, 52200 Puumala
paula ( a ) okkola.fi

Rekisterin nimi
Okkolan lomamökkien henkilökontaktirekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Rekisteriä käytetään asiakassuhteen hoitamiseen sekä markkinoinnin, myynnin ja muiden liiketoiminnallisten päätösten tietolähteenä.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus perustuu henkilötietolain 8 §:ään. Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain sallimissa ja edellyttämissä rajoissa.

Rekisterin tietosisältö
Rekisteri sisältää seuraavia tietoja:
Suku- ja etunimi
Sähköpostiosoite

Rekisterin tietojen säilytysaika
Rekisteriin kerättyjä henkilötietoja säilytetään vain tarvittava aika, jotta Okkolan lomamökit voi täyttää tässä selosteessa kuvatut käyttötarkoitukset. Lisäksi joitain tietoja voidaan säilyttää kauemmin niiltä osin kuin se on tarpeen laissa asetettujen velvollisuuksien, kuten kirjanpitoa ja kuluttajakauppaa koskevien vastuiden, toteuttamiseksi ja niiden asianmukaisen toteuttamisen näyttämiseksi.

Asiakkaan pyynnöstä häntä koskeva henkilötieto voidaan poistaa tai anonymisoida Okkolan lomamökkien rekisteristä ja tietoa ei enää käytetä selosteessa lueteltuihin tarkoituksiin.

Osalle tietoa lainsäädäntö asettaa velvoitteita tiedon pidempiaikaiselle tallentamiselle, mm. seuraaviin tarkoituksiin:

  • Kirjanpitolaki määrittelee tiedolle pidempiä säilytysaikoja riippumatta siitä sisältääkö aineisto henkilötietoja tai ei
  • Järjestelmien lokitietoa kerätään ja säilytetään lain edellyttämällä tavalla, jotta voimme tarjota lainmukaisen ja turvallisen verkkokaupan asiakkaillemme
  • Riittävien varmuuskopioiden ottaminen kaupan tietokannoista ja järjestelmistä tietojen turvaamiseksi, virhetilanteiden korjaamiseksi ja tietoturvan sekä jatkuvuuden varmentamiseksi

Säännönmukaiset tietolähteet
Verkkopalvelun kautta kerätyt käyttäjätiedot (Uutiskirjeen tilaus tai muu täytettävä verkkolomake)

Tietojen säännönmukaiset luovutukset
Tietoja ei luovuteta muiden kuin Okkolan lomamökkien käyttöön. Uutiskirjeen tilanneen henkilön henkilötiedot hävitetään käyttäjän pyynnöstä.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Tietoja ei luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet
Rekisterin tiedot sijaitsevat sähköisen viestinnän tietosuojalain mukaisella suojatulla palvelimella pääkäyttäjän myöntämien käyttäjätunnusten takana. Rekisteriin talletettuja henkilötietoja ei olla säädetty salassa pidettäviksi.

Tarkastusoikeus sekä oikeus vaatia tiedon poistamista tai korjaamista
Jokaisella rekisteriin tietonsa jättäneellä henkilöllä on oikeus henkilötietolain 26§:n mukaan tarkastaa omat rekisteriin tallennetut tietonsa sekä vaatia niiden korjaamista tai poistamista. Pyyntö tehdään sähköpostitse yhteyshenkilön sähköpostiosoitteeseen.

Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet
Henkilöllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä tai muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten. Mikäli henkilö haluaa kieltää tällaisen toiminnan, hän voi tehdä sen ottamalla rekisterinpitäjään yhteyttä sähköpostitse.

Henkilötietolain 10§: mukainen rekisteriseloste on myös nähtävissä täällä.

Henkilötietolaki (523/1999) 10 §