Rekisteriseloste

Rekisterinpitäjän nimi
Okkolan lomamökit & Ravintola Niinipuu (Y-Tunnus: 1232342-1)

Osoite
Ylössaarentie 35
52200 Puumala

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
Paula Okkola
paula ( a ) okkola.fi

Rekisterin nimi
Okkolan lomamökkien henkilökontaktirekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Rekisterissä olevia henkilön kontaktitietoja käytetään Okkolan lomamökkien markkinointia, myyntiä, verkkopalvelun käytön analysointia ja kehitystä varten.

Rekisterin tietosisältö
• Nimi
• Sähköpostiosoite
• Viestin otsikko
• Henkilön antama palaute / muu viestisisältö

Säännönmukaiset tietolähteet
• Verkkopalvelun kautta kerätyt käyttäjätiedot (Uutiskirjeen tilaus tai muu täytettävä verkkolomake)

Tietojen säännönmukaiset luovutukset tai siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Tietoja ei luovuteta muiden kuin Okkolan lomamökkien käyttöön.

Rekisterin suojauksen periaatteet
Rekisterin tiedot sijaitsevat sähköisen viestinnän tietosuojalain mukaisella suojatulla palvelimella pääkäyttäjän myöntämien käyttäjätunnusten takana.

Tarkastusoikeus
Jokaisella rekisteriin tietonsa jättäneellä henkilöllä on oikeus tarkastaa omat rekisteriin tallennetut tietonsa. Pyyntö tehdään sähköpostitse yhteyshenkilön sähköpostiosoitteeseen.

Oikeus vaatia tiedon korjaamista
Jokaisella rekisteriin tietonsa jättäneellä henkilöllä on oikeus tarkastaa omat rekisteriin tallennetut tietonsa sekä vaatia niiden korjaamista. Korjauspyyntö tehdään sähköpostitse yhteyshenkilön sähköpostiosoitteeseen.

Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet
Henkilöllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä tai muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten. Mikäli henkilö haluaa kieltää tällaisen toiminnan, hän voi tehdä sen ottamalla rekisterinpitäjään yhteyttä sähköpostitse.

Henkilötietolaki (523/1999) 10 §